Όροι χρήσης

Γενικά

Το travelink.gr είναι μια ιδιωτική ιστοσελίδα με σκοπό την παρουσίαση ταξιδιωτικών πληροφορίων για διάφορους προορισμούς ανα το κόσμο, αλλά και ταξιδιωτικών υπηρεσίων από τρίτους παρόχους που προβάλλονται στον ιστότοπο του, χωρίς καμία προμήθεια – έξοδο για τον επισκέπτη – χρήστη. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του travelink.gr διατίθεται στους επισκέπτες-χρήστες αυστηρά για προσωπική χρήση. Παρακάτω ακολουθεί μια ανάλυση των όρων χρήσης για κάθε σελίδα – κατηγορία του travelink.gr, οι όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων και το εφαρμοσταίο δίκαιο.

1. Ταξιδιωτικοί οδηγοί
Το travelink.gr συλλέγει πληροφορίες από διάφορες πηγές στο διαδίκτυο,οι οποίες αναφέρονται σε κάθε σελίδα, με σκοπό την ακριβέστερη πληροφόρηση του ταξιδιωτικού κοινού για έναν ταξιδιωτικό προορισμό. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Πιο συγκεκριμένα το travelink.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια και αρνείται κάθε ευθύνη για ανακρίβειες σχετικά με περιγραφές, φωτογραφίες, ταξιδιωτικές υπηρεσίες ή άλλα δεδομένα που παρουσιάζονται στο διαδικτυακό τόπο, καθώς η πλειοψηφία αυτών παρέχεται από τρίτους. Κατά περιόδους οι παρούσες πληροφορίες αλλάζουν, το travelink.gr διακιούται να να βελτιώσει ή να αλλάξει τον διαδικτυακό του τόπο όποτε θεωρηθεί απαραίτητο.

2. Ταξιδιωτικά εργαλεία
Το travelink.gr  περιλαμβάνει links (δεσμούς) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το travelink.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών- χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

3. Ταξιδιωτικά πακέτα
Το travelink.gr έχει σκοπό να παρουσιάσει τα ταξιδιωτικά πακέτα των τουριστικών πρακτορείων της Ελλάδας. Την αποκλειστική ευθύνη για την οργάνωση και υλοποίηση των ταξιδιών φέρουν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες που αναγράφονται. Τα κείμενα  του εκάστοτε τουριστικού πακέτου ανήκουν στο εκάστοτε πρακτορείο και βασίζονται στις πληροφορίες που αναγράφονται στους ιδιωτικούς τους ιστότοπους. Οι τιμές, το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες που αναγράφονται στο travelink.gr είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί, χωρίς άλλη ενημέρωση από τον τουριστικό πράκτορα.
Το travelink.gr δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι τουριστικοί πράκτορες, των οποίων τα ταξιδιωτικά πακέτα τους παρουσιάζονται σε αυτό, κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες- χρήστες των υπηρεσιών αυτών. Οι τιμές που αναφέρονται αφορούν 1 άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Το travelink.gr δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε κείμενα ή τιμές.

Online κρατήσεις ταξιδιωτικών υπηρεσιών

Μέσα από travelink.gr δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες – χρήστες να προχωρήσουν σε online κρατήσεις διάφορων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως ξενοδοχεία, αεροπορικά εισιτήρια, ενοικιάσεις αυτοκινήτων κ.α.
Το travelink.gr δεν είναι πλατφόρμα κρατήσεων και ουδεμία σχέση έχει με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. Όλες οι κρατήσεις γίνονται από τρίτους φορείς μέσω συνδέμων (links) προς τους επίσημους ιστότοπους τους. Το travelink.gr δεν φέρει καμία ευθύνη τόσο για την ορθή λειτουργία των ιστότοπων αυτών και την διεκπαιρέωση των υπηρεσιών τους, όσο και για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών – χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη-χρήστη των υπηρεσιών του travelink.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική  ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το travelink.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων και γενικότερα των όρων χρήσης κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών-χρηστών. Παρακαλούμε πολύ εάν κάποιος επισκέπτης-χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται και με τους όρους χρήσης του travelink.gr  από εδώ και στο εξής  να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του.

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών που συλλέγει το travelink.gr κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του ιστοτόπου του. Καλύπτει  επίσης  τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών από το travelink.gr προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών-χρηστών  του travelink.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο και την ιδιοκτησία του
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το travelink.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης-χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στις οποίες ο επισκέπτης-χρήστης προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Προσωπικά Δεδομένα

Το travelink.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση, δημοσίευση και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών του σε κανέναν. Το travelink.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών του σε τρίτα νομικά ή και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών-χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών τους  δεδομένων. Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το travelink.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή παραγγελιών των χρηστών-επισκεπτών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το travelink.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες-επισκέπτες του travelink.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το travelink.gr και μόνο κατόπιν της ρητής τους συγκατάθεσης.

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας

Developed by intraCORE